Hem   |   Behandling   |   TCM Akupunktur   |   Sjukdomar   |   Infertilitet   |   Ny terapi   |   Crazy Wisdom   |   Föreläsningar   |   Kontakt     
 
Behandling på Specialistkliniken i Traditionell Kinesisk Medicin (TCM), Idrottsmedicin och Osteopatisk medicin. Tommy Porsli Medicin med spets 
BEHANDLING
Första besöket hos mig är en kostnadsfri undersökning. Denna mycket nog-
granna undersökning ligger sedan till grund för mitt behandlingsförslag till dig.

Ibland är någon enstaka behandling tillräcklig men i de flesta fall krävs flera
sammanhängande och upprepade behandlingar. Behandlingarnas omfatt-
ning bestäms av din läkningsförmåga och om din skada är av akut eller
kronisk karaktär.

När skadan är läkt så avslutas behandlingen. Vid en del kroniska tillstånd
kan det krävas ytterligare behandling efter en tid.

Varje behandling tar ungefär en timma. Den utförs alltid med steriliserade
engångsnålar och med örtmediciner som är registrerade av Socialstyrelsen.

Syftet med all behandling är att återskapa cirkulation och vitalitet i det
skadade området och dess funktion.

Jag behandlar även oro, ångest och kan då kombinera akupunktur och
samtalsterapi vid samma behandlingstillfälle.