Hem   |   TCM Akupunktur   |   Behandling   |   Symptom & Sjukdom   |   Infertilitet   |   Samtalsterapi   |   Föreläsningar   |   Kontakt     
 
Behandling på Specialistkliniken i Traditionell Kinesisk Medicin (TCM), Idrottsmedicin och Osteopatisk medicin. Tommy Porsli Medicin med spets

 
BEHANDLING
Första besöket hos mig är en kostnadsfri undersökning. Denna mycket noggranna undersökning ligger sedan till grund för mitt behandlingsförslag till dig.

Ibland är någon enstaka behandling tillräcklig men i de flesta fall krävs flera samman-
hängande och upprepade behandlingar. Behandlingarnas omfattning bestäms av din
läkningsförmåga och om din skada är av akut eller kronisk karaktär.

När skadan är läkt så avslutas behandlingen, men vid en del kroniska tillstånd kan
det krävas ytterligare behandling efter en tid.

Varje behandling tar ungefär en timma. Den utförs alltid med steriliserade engångs-
nålar och med örtmediciner som är registrerade av Socialstyrelsen.

Syftet med all behandling är att återskapa cirkulationsflöden och ge ny vitalitet i
det skadade området och dess funktion.

Behandlingen kan givetvis erbjudas i förebyggande och friskvårdande syfte.

Läs artikel av Tommy Porsli om fettsyrornas betydelse (pdf) >>