Hem   |   Behandling   |   TCM Akupunktur   |   Sjukdomar   |   Infertilitet   |   Ny terapi   |   Crazy Wisdom   |   Föreläsningar   |   Kontakt     
 
Infertilitet. Behandling av ofrivillig barnlöshet. Tommy Porsli Medicin med spets i Göteborg 
CRAZY WISDOM
Det finns en dold kunskap och ett begrepp i kinesisk filosofi, buddhism och i våra
stora världsreligioner som benämns "Crazy Wisdom".

Crazy är den galenskap och frustration vi alla lever med genom livet. Speciellt i
vår reblliska ungdom där vårt ego växer ohämmat och vi vet allt och "kan själv".

Den dolda kunskapen vet detta men det är först när den kopplas ihop med visdom
som något djupare och mysiskt inträffar och som leder oss i riktning till grunden
och meningen med vår existens.

Den kinesiska filosofen Lao Tzu (500 f.kr) beskriver i sin bok Tao Te Ching vår
egen unika väg genom livet som han benämner Tao. En väg som vi genom
reflektion och stillhet alla kan finna. Vägen är intuitiv och utan självvinning och
leder till helhet och sammansmältning där vi finner ro och djup glädje.

"Crazy Widsom" uppträder och blir tydligare när vi följer Tao. Med ålder och genom
smärta, glädje, sorg, rädslor, längtan och lust belönas vi med vishet. Vi märker
också med ålder hur vi alltmer undviker intellektuella svar och yttre förväntningar på
oss. Vi dras till frågor och tankar som öppnar nya dörrar till rum vi inte visste fanns.
Frågor är Crazy Wisdoms väg att öppna själen och där möter vi det lilla barnet som
vi glömt bort eller inte haft tillit att vara med.

Så kära broder/syster, nöj dig inte med alla kloka förmaningar och förståndiga svar.
Undvik måsten och sluta leva "sedan". Det finns nämligen inget sedan, allt är NU,
tror du mig inte så fråga det lilla barnet.