Hem   |   Behandlingar   |   TCM Akupunktur   |   Sjukdomar   |   Infertilitet   |   Totus Homo   |   Taoism   |   Föreläsningar   |   Kontakt     
 
Infertilitet. Behandling av ofrivillig barnlöshet. Tommy Porsli Medicin med spets i Göteborg 
TAOISM - CRAZY WISDOM
Den kinesiska filosofen Lao Tzu (500 f.kr) beskriver i sin bok Tao Te Ching
vår egen unika väg genom livet som han benämner "Tao". En väg som vi
genom reflektion och stillhet inför vår dödlighet leder oss i riktning till grunden
och meningen med vår existens. Vägen är intuitiv och utan självvinning och
leder till helhet och sammansmältning.

"Crazy Wisdom" visar sig när vi vågar följa Tao. Med tiden och modet att
möta glädje, sorg, smärta, längtan, rädslor och lust utan att värdera, kommer
visheten till oss.

Förhoppningsvis märker vid med åldern hur vi väljer bort intellektuella och
politiskt korrekta svar och förväntningar som skapar en illusion av trygghet.
Vi söker alltmer frågor utan svar och nya tankar som öppnar dörrar till rum
vi inte visste fanns. Frågor och förundran är vägar som öppnar själen och har
vi tur så möter vi det lilla barnet som vi glömt bort eller inte haft tillit att vara
med. Ett barn som bara vill vara med dig utan prestation och förtjänst. Då
först förstår vi innebörden av Crazy Wisdom.