Hem   |   TCM Akupunktur   |   Behandling   |   Symptom & Sjukdom   |   Infertilitet   |   Samtalsterapi   |   Föreläsningar   |   Kontakt     
 
Traditionell Kinesisk Medicin, TCM Akupunktur. Tommy Porsli Medicin med spets

 
TCM AKUPUNKTUR
Traditionell Kinesisk Medicin är väldokumenterad och kliniskt tillämpad i flera tusen
år och praktiseras numera i hela världen. Den är erkänd av WHO som en effektiv
medicinsk metod för behandling av många symptom och sjukdomstillstånd.

Vid behandling påverkar akupunkturnålar flödet av nervimpulser, blod, lymfa och ledvätska. Dessa flöden, som i kinesisk medicin har samlingsnamnet "Qi" har förgreningar till alla kroppens delar. Flöden av Oi förgrenar sig i "meridianer" som försörjer hela vår kropp med energi och vitalitet.Dessa meridianer kan liknas vid
vårt nervsystem men flödar i ett alldeles eget komplext och väl definerat system.

Vid skador, sjukdomar eller vid åldrande uppstår ibland blockeringar och oregel-
bundenhet i cirkulationsflödet. Dessa störningar regleras med hjälp av akupunktur-
nålar och/eller i kombination med örtmediciner.

Sambandet mellan kropp och själ har alltid varit självklart i kinesisk medicin. Efter-
som vi arbetar med flöden så inkluderas även tankeflöden och själslig medvetenhet.
Att behandla oro, stress och psykosomatiska besvär med akupunktur och örter blir därför till stor terapeutisk hjälp, speciellt i vår högpresterande och ständigt upp-
kopplade tillvaro.