Hem   |   Behandlingar   |   TCM Akupunktur   |   Sjukdomar   |   Infertilitet   |   Totus Homo   |   Taoism   |   Föreläsningar   |   Kontakt     
 
Behandlingar på Specialistkliniken Tommy Porsli Medicin med spets 
BEHANDLINGAR
Första besöket hos mig börjar med en kostnadsfri konsultation och undersökning. Du får sedan ett behandlingsförslag, och när du har godkänt detta påbörjar vi din behandling.

Ibland är någon enstaka behandling tillräcklig men i de flesta fall krävs flera samman
hängande och upprepade behandlingar. Behandlingarnas omfattning bestäms av din
läkningsförmåga och om din skada är av akut eller långvarig kronisk karaktär.

Varje behandlingstillfälle tar ungefär en timma. Det utförs i en ren klinisk miljö, med steriliserade engångsnålar och av Socialstyrelsen godkända läkemedel och örter.

Jag kan ibland rekommendera dig annan terapi i kombination med mina behandlingar om jag bedömer att det skulle påskynda din läkning. De terapeuter jag samarbetar med har också alla en lång klinisk erfarenhet och är mycket skickliga.

Syftet med all min behandling är att återskapa cirkulation och vitalitet i det skadade området för att återfå normal funktion.

Jag behandlar även oro, ångest och andra psykosomatiska tillstånd med akupunktur,
örtmedicin och taktil terapi.