Hem   |   Behandlingar   |   TCM Akupunktur   |   Sjukdomar   |   Infertilitet   |   Totus Homo   |   Taoism   |   Föreläsningar   |   Kontakt     
 
Infertilitet. Behandling av ofrivillig barnlöshet. Tommy Porsli Medicin med spets i Göteborg



 
TAOISM - CRAZY WISDOM
Den kinesiska filosofen Lao Tzu (571 f.kr) beskriver i sin bok Tao Te Ching
vår egen unika väg genom livet som han benämner "Tao". En väg som vi
genom reflektion och stillhet inför vår dödlighet leder oss i riktning till grunden
och meningen med vår existens. Vägen är intuitiv och utan självvinning och
leder till helhet och sammansmältning.

"Crazy Wisdom" visar sig när vi vågar följa Tao. Med tiden och modet att
möta glädje, sorg, smärta, längtan, rädslor och lust utan att värdera, kommer
visheten till oss.

Förhoppningsvis får vi med åldern modet att välja bort intellektuella och politiskt
korrekta svar och förväntningar som endast skapar en illusion av trygghet. Vi
söker alltmer frågor utan svar och hittar nya tankar som öppnar dörrar till rum vi
inte visste fanns. Frågor och förundran är vägar som öppnar själen och har vi tur
så möter vi det lilla barnet som vi glömt bort eller inte haft tillit att vara med. Ett
barn som bara vill vara med dig utan prestation och förtjänst. Då först förstår vi
innebörden av Crazy Wisdom.